Positieve Gezondheid: Een andere manier van kijken naar gezondheid(szorg)

 

Je gezondheid in kaart brengen door een spinnenweb in te vullen. Hoe doe je dat en wat is dat? Waar gaat het allemaal over? Je kan zelfs positief gezond bezig zijn als je een ziekte of een handicap bent. Dat noemt men positieve gezondheid.

 

Van allerlei kanten krijg je te horen wat wel of juist niet gezond gedrag is. Niet roken, voldoende bewegen, eten volgens dit dieet of dat dieet. Maar wat is nou echt gezond of wat valt nou allemaal onder gezondheid? Wie zou zichzelf echt gezond noemen? De huidige definitie van gezondheid luidt: “Gezondheid is een staat van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte of handicap.” Al in 1948 is deze definitie vastgelegd door de WHO en nog steeds wordt deze gebruikt. Met deze definitie zullen er weinig mensen zijn die zich echt gezond zullen noemen. Want hoe mooi deze definitie ook klinkt, het is zo idealistisch dat weinig mensen hieraan zullen voldoen. Daarnaast is er geen maatstaf om het complete welbevinden te meten. Zou jij zeggen dat je “gezond” bent?

Gezondheid herzien

Positieve gezondheid is een andere manier van kijken naar gezondheid. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Dit concept werd in 2012 door Machteld Huber geïntroduceerd. Om het gezondheidswelzijn te meten heeft Huber gebruik gemaakt van zes pijlers: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks leven (zie afbeelding).

 

Het spinnenweb                      

Bij het concept Positieve Gezondheid heeft Huber een spinnenweb ontwikkeld. In dit web zijn de zes pijlers verwerkt. Bij elke pijler staan een aantal punten vermeld die hierbij horen en waar jij een cijfer kunt geven. Hoe gaat het met je lichamelijke gezondheid? En doe je voldoende mee aan de maatschappij? Als je voor elke pijler een cijfer hebt ingevuld kun je het geheel met elkaar verbinden. Hierdoor ontstaat er een duidelijk beeld van waar voor jou de pieken of dalen liggen. Hier kan je dan mee verder werken. Het gaat er met Positieve Gezondheid niet om waar je slecht op scoort, maar wat jijzelf belangrijk vindt en waar jij aan zou willen werken. Met Positieve Gezondheid gaat het echt om de wensen en behoeften van de persoon zelf. Het spinnenweb is bedoeld om vaker in te kunnen vullen, aangezien het gaat om momentopnames. Hoe voel jij nu, op dit moment? Dit kan bijvoorbeeld al heel anders zijn na een goed gesprek met iemand.

 

Tool

Het spinnenweb is een hulpmiddel om het gesprek aan te gaan met mensen of om te achterhalen waar verbetering mogelijk is wat jouw gezondheid betreft. Het belangrijkste is dat jij hierbij achterhaalt waar jij aan wilt werken. Zodra jij weet waar jij aan wilt werken om je gezondheid te verbeteren kan je ook achterhalen wat je kunt gaan doen om dit te realiseren. Aangezien je hier misschien niet altijd zelf een oplossing voor hebt kan het zeker helpen jouw score en jouw wensen te bespreken met iemand die je vertrouwt in je omgeving of met een dokter/hulpverlener. Op de website www.mijnpositievegezondheid.nl kun je zelf een vragenlijst invullen, hiermee kun je tot persoonlijke scores komen met betrekking tot het web. Door zelf het web in te vullen creëer je inzicht in je eigen gezondheid.

 

Een breed begrip

Hoe pas je Positieve Gezondheid nou toe en krijg je hier meer bekendheid over? Positieve gezondheid is eigenlijk een holistische aanpak van gezondheid omdat het kijkt naar alle aspecten van je leven, dus niet alleen je lichamelijke of fysiologische welbevinden. Deze manier van kijken houdt ook rekening met je mentale welbevinden en of je je eenzaam voelt of juist betrokken voelt in de maatschappij. Dit maakt Positieve Gezondheid een zeer breed begrip. Het is op vele manieren toepasbaar.

 

Had jij al van positieve gezondheid gehoord? Spread the word! Deel dit blog en zorg ervoor dat Positieve Gezondheid meer onder de aandacht komt. Wij zijn samen mens, we zijn niet onze ziekte of aandoening en zelfs met ziekte of aandoening kun je nog bezig zijn met positieve gezondheid en hiermee je leefomstandigheden verbeteren

 

 

“Health as the ability to adapt and to self-manage,

        in the face of social, physical and emotional challenges” – Machteld Huber

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *